A frequency-spatial domain decomposition (FSDD) technique for operational modal analysis

Zhang, L., Wang, T., Tamura, Y.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain