A modal appropriation based method for operational modal analysis

Abdelghani, M., Chauhan, S.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain