Application of a robust multi-dataset frequency domain decomposition to estimate the global modal parameters of a high-rise building

Amador, S.D.R., Savnik, N.J., Katsanos, E.I., Ventura, C.E., Brincker, R.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain