Data acquisition systems for operational modal analysis

Jacobsen, N.-J., Thorhauge, O.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain