Effect of infill walls and plaster for a four storey R/C building

Kaplan, O., Guney, Y., Doʇangün, A., Livaoʇlu, R.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain