Estimation of zeros from cepstra of the measured responses

Tigli, O.F., Bernal, D.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain