High spatial resolution operational modal analysis of a football stadium suspension roof

Amador, S., Magalhães, F., Martins, N., Caetano, E., Cunha, A.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain