Impact-synchronous modal analysis (ISMA) - An attempt to find an alternative

Rahman, A.G.A., Ismail, Z., Noroozi, S., Chao, O.Z.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain