Modal mass in classical and operational modal analysis

Aenlle, M., Pelayo, F., Brincker, R.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain