Operational modal analysis of a cantilever in a wind tunnel using optical Fiber Bragg Grating Sensors

Neu, E., Janser, F., Khatibi, A.A., Orifici, A.C.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain