Operational modal analysis of a helicopter UAV from flight tests

Grappasonni, C., Coppotelli, G., Agneni, A.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain