Operational Modal Analysis of a high rise RC building and modelling

Lorenzo, G.F., Mercerat, D., D'Avila, M.P.S., Bertrand, E., Deschamps, A.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain