Operational modal analysis of sport arena stand structure

Zhivaev, A.A., Boldyrev, G.G.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain