Operational modal analysis of the "Guglia Maggiore" of the "Duomo" in Milano

Giorgio, B., Anna, C., Alfredo, C., Marcello, V.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain