Operational modal analysis with exogenous inputs using instrumented insoles

Fernández, J., Lorenzana, A., Cara, F.J., Fraile, A., Alarcón, E.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain