Operational modal analysis with non stationnary inputs

Gouache, T., Morlier, J., Michon, G., Coulange, B.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain