Output-Only Identification of time-varying structures via a complete FS-TARMA model approach

Spiridonakos, M.D., Fassois, S.D.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain