Study of the experimental modal analysis techniques applied to structural dynamics

Salgado, J., Meireles, J.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain