The operational modal analysis for the identification of fruit tree structures

Catalano, P., Rainieri, C., Giametta, F., Fabbrocino, G.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain