The operational modal analysis for the identification of historical structures: The tower of the nations in naples

Rainieri, C., Fabbrocino, G., Cosenza, E., Manfredi, G.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain