Use of correlation techniques in output-only analysis

Agneni, A., Balis Crema, L., Coppotelli, G.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain