Using a de-convolution window for operating modal analysis

Schwarz, B., Richardson, M.

Contact Us

Address

© 2020 by IOMAC

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

University of Oviedo

33204, Spain